Algemene voorwaarden vrij-man, yoga & adem - body & mindDeze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die deelneemt aan een les en/of consult en/of workshops van VRIJ-MAN. Door deel te nemen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van VRIJ-MAN.

Betaling:
• geschiedt per bank overboeking. Onder vermelding van je naam/achternaam/lesdag/tijdstip of factuurnummer/workshop op rekeningnummer NL06RABO0310649625 t.n.v. K.M. Vrijman.
• reguliere lessen worden in de week voorafgaand van een door jou gekozen betaalperiode voldaan. Deze staan aangegeven in het jaarrooster als P1, P2, P3, P4.
• Privé les, workshop, coaching, meditatie en overige worden betaald binnen 14 dagen na factuur.

Annuleren privé les/consult/workshop:
- Schriftelijke annulering (mail/App) van een privé les/consult: Tot 24u voor de geplande afspraak is annulering kosteloos. Bij annulering <24u voorafgaand ben ik genoodzaakt het consultbedrag in rekening te brengen.
- Schriftelijke annulering (mail/App) van een workshop: Tot >4 weken voor de workshop is annulering kosteloos. Tot <4 weken voor de workshop wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Er kan geen restitutie worden gegeven bij annulering <1week voor de workshop of bij niet verschijnen.
-wanneer een privé les/consult of workshop niet door kan doorgaan. Door te weinig deelnemers of andere onvoorziene omstandigheden dan heb je recht op volledige restitutie van het betaalde bedrag.

opzeggen lidmaatschap:
- Het is niet mogelijk om je lidmaatschap of betaling tijdelijk stop te zetten.
- Bij langdurige ziekte, meer dan 4 weken, kijken we samen naar een oplossing.
- Om je lidmaatschap op te zeggen geef je me uiterlijk 4 weken voor het einde van je betaalde periode schriftelijk bericht. Anders ben ik genoodzaakt €25,-onkostenvergoeding in rekening te brengen. Ik houd namelijk je plekje vrij.
- Strippenkaarten zijn 1 jaar geldig na datum 1e les. Vaste deelnemers genieten voorrang op de 12-tal plaatsen die per les beschikbaar zijn.

Rooster
- Vakanties en vrije dagen komen zoveel mogelijk overeen met het reguliere basis onderwijs. Echter om iedere groep 40 lessen aan te bieden wordt hier een enkele keer van afgeweken. Check daarvoor het jaarrooster.

Overig
- Tarieven/les en roostertijden kunnen worden gewijzigd. Ik informeer je hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 4 weken voor ingang van de wijziging.
- Je kunt gemiste lessen per kalenderjaar inhalen zolang er plek is in de groepen. Dit betekent wel dat je je vooraf tijdig voor een les afmeldt. Zo kan ik goed inschatten of er plek is in een les.
- Onder bijzondere omstandigheden kan een les komen te vervallen. Het kan dan zijn dat er vervanging voor de les komt. VRIJ-MAN behoudt zich het recht om maximaal 4 x/jaar een les te laten vervallen zonder vervanging of restitutie.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor deelname. Ik ga ervan uit dat je mij vooraf meldt als je voor mij nog “onbekende” klachten of beperkingen hebt. Dan kan ik daar rekening mee houden en samen met jou kijken naar mogelijke alternatieven tijdens de les/workshop/consult.
- Voor het bijhouden van het ledenbestand en uitvoering van betalingen zal VRIJ-MAN persoonlijke gegevens verzamelen. Zie voor meer info hieromtrent de online privacy verklaring.
- Foto’s die tijdens de les /workshop worden gemaakt kunnen geplaatst worden op de website van VRIJ-MAN en sociale media kanalen tenzij je aan geeft dat je dit niet wilt.
- VRIJ-MAN kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vermissing, diefstal of schade aan eigendommen of opgelopen letsel.