Tarieven


Reguliere lessen
Hatha yoga lessen van 5 kwartier:
betaling in 1 termijn voor 40 lessen €350,-
betaling in 2 termijnen €180,-
betaling in 4 termijnen €92,50

zachte yoga lessen van 1 uur:
betaling in 1 termijn voor 40 lessen €320,-
betaling in 2 termijnen €165,-
betaling in 4 termijnen €85,-

stoelyoga lessen van 1 uur:
betaling in 1 termijn voor 40 lessen €300,-
betaling in 2 termijnen €155,-
betaling in 4 termijnen €80,-

Een eerste proefles is gratis als je besluit je aan te melden. Een losse proefles kost €12,50. Voor €17,50 kun je in 3 lessen uit proberen of yoga iets voor je is.
Om de voordelen van yoga ten volle te kunnen ervaren is het van belang dat je regelmatig yoga beoefent en hier tijd voor vrij maakt.
Staat werk of privé het volgen van een wekelijks les in de weg dan kun je losse lessen meedoen. Deze kosten €12,50/les. Houd er rekening mee dat er in dit geval geen plekje voor je vrijgehouden kan worden. Vaste leden genieten voorrang op de plekken in les.

* lessen zwangerschapsyoga
Deze cursus bestaat uit een reeks van 12 lessen. Deze kosten €110,- als je in een keer betaald. Je kunt ook het aantal lessen per maand betalen á €10,-/les.
Je betaald per bank of contant, vooraf aan de eerste les van de maand, het aantal lessen dat in die maand wordt gegeven. Stap je later in met het volgen van de lessen dan betaal je €10,- maal het resterende aantal lessen van die maand. Vanaf 35 weken zwangerschap betaal je per les contant of via overboeking. Gemiste lessen kun je niet inhalen. Bij bijzonderheden in je zwangerschap of als je eerder bevalt wordt het teveel betaalde bedrag terugbetaald. Veel zorgverzekeraars vergoeden, een deel van, de kosten.
*partneryogales
Een keer per 2 maanden kun je deelnemen aan een partneryogales.
Deze les kost €30,-/koppel. Minimaal 2 en maximaal 4 koppels kunnen per les hieraan deelnemen.
*babymassage
De cursus babymassage bestaat uit 4 bijeenkomsten van 1,25-1,5u en kost €60,- Babymassage aan huis kost €35,- / keer excl. reiskosten.
*workshops
De prijzen van workshops variëren. Kijk bij nieuws voor info en prijzen omtrent workshops.

Voorwaarden en betaling


- Betaling geschiedt contant en gepast of per overboeking in de weken: (p1) 31, (p2) 45, (p3) 5 en (p4) 16
- Vakanties en vrije dagen komen zoveel mogelijk overeen met het reguliere basis onderwijs.
- Echter om iedere groep 40 lessen aan te bieden wordt hier een enkele keer van afgeweken. Check daarvoor het jaarrooster.
- Tussentijds instromen is altijd mogelijk.
- Je betaald contant of per bank onder vermelding van je naam, achternaam, lesdag en tijdstip op rekeningnummer NL06RABO0310649625 t.n.v. K.M. Vrijman.
- Het is niet mogelijk om je lidmaatschap of betaling tijdelijk stop te zetten tijdens vakanties.
- Opzeggen kan. Je laat me uiterlijk 4 weken voor het einde van een termijn iets weten. Annuleer je later dan betaal je me nog €25,- onkostenvergoeding. Ik houd namelijk je plekje vrij.
- Je kunt gemiste lessen per kalenderjaar inhalen zolang er plek is in de groepen. Dit betekent wel dat je je vooraf tijdig voor een les afmeldt. Zo kan ik goed inschatten of er plek is in een les.
- Bij langdurige ziekte, meer dan 4 weken, kijken we samen naar een oplossing.
- Onder bijzondere omstandigheden kan een les komen te vervallen. Het kan dan zijn dat er vervanging voor de les komt.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor deelname aan de lessen. Ik ga ervan uit dat je mij vóór de les meldt als je voor mij nog “onbekende” klachten of beperkingen hebt. Dan kan ik daar rekening mee houden en samen met jou kijken naar mogelijke alternatieven tijdens de les.
- Vraag een rekening als je de kosten wil declareren bij je verzekeraar of werkgever.