Hatha yoga

Hatha yoga is een samenvoeging van de woorden ha (zon) en tha (maan). Hatha yoga betekent het samenbrengen, verénigen van deze twee polen. Net zoals dag en nacht, mannelijk en vrouwelijk, hard en zacht, spanning en ontspanning, vreugde en verdriet, licht en duister, verstevigen en versoepelen. Allemaal tegenstellingen die niet zonder elkaar kunnen bestaan. Zo geldt dat ook voor lichaam en geest. Ze hebben elkaar juist nodig om ons meer bewust van ons zelf te maken en de balans te herstellen. In hatha yoga werken we aan al deze aspecten, zonder oordeel en in alle mildheid. Je zult merken dat je gaandeweg met geduld en discipline kunt groeien.
Je ontwikkelt en vergroot je bewustzijn van alle aspecten van jou als mens. Hierdoor voel je je fitter, blijer, liefdevoller ten opzichte van jezelf en iedereen in je omgeving. Kortom, met hatha yoga verbeter je je algehele gezondheid!

Ervaring H.

"Ik dacht dat yoga niks voor mij was. Nu is het juist een uurtje waar ik naar uit kijk! Een uurtje helemaal voor mezelf. Om te ontspannen, hoe druk mijn dag ook is geweest. Een rustpunt in de week waarin ik me kan opladen."

Ervaring T.

"Yoga betekent voor mij lekker ontspannen. Alle gedachten die me bezig houden los laten. 'Zijn' in het hier en nu."

Ervaring S.

"Ik vind het heerlijk in de lessen bezig te zijn met mijn eigen lichaam. Het verkennen van mijn grenzen en onderzoeken van mijn mogelijkheden. ZO kan iedereen op zijn manier mee doen. De ademoefeningen gebruik ik ook op andere momenten en dan werkt echt goed voor mij! Ik ben hierdoor veel meer ontspannen."

Elementen van een hatha yogales

Hatha yoga

Eerste inkeer

Elke les start liggend op moeder aarde. We trekken onze zintuigen naar binnen en worden stil. We volgen onze adem en worden ons bewust van hoe het op dít moment met ons gaat. Zo proberen we een eerste ontspanning in het zenuwstelsel te bereiken. Dit is van belang om je batterij weer op te kunnen laden> het geeft je lichaam de kans om te herstellen.
Hatha yoga

Kriya's

Daarna doen we dynamische oefeningen om ons lichaam te versterken en te versoepelen. Dan kan de levensenergie in ons lichaam weer vrijelijk en zonder blokkades stromen. Het plaatsen van de ademhaling en aandacht hierbij maakt ons steeds meer bewust van hoe we ons voelen op dát moment.
Hatha yoga

Ontspanning

Liggend op de aarde reizen we met onze aandacht door ons lichaam. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geleide meditatie of mindfulness, al dan niet onder begeleiding van muziek of klank.
Hatha yoga

Pranayama

Met ademhalingsoefeningen zullen we technieken aanleren om de voordelen van pranayama te ervaren en toe te kunnen passen in ons dagelijks bestaan. De adem is de natuurlijke drager van onze levensenergie, ook wel prana genaamd. Ze verbindt ons met onze bron. Bedenk hoe weinig bewust contact we hier nog maar mee maken in ons dagelijks leven. Hier is werk aan de winkel. Werken met prana kan emoties los maken. Realiseer je wat de waarde kan zijn hier elke dag een paar minuten aandacht aan te besteden.
Hatha yoga

Asana's

Pas dan is ons lichaam en ons mentaal voldoende voorbereid om te starten met Asana's. Dit zijn houdingen die een positieve uitwerkingen op ons hebben: we verbeteren onze houding, versterken onze spieren, uithoudingsvermogen en flexibiliteit op zowel fysiek als mentaal vlak. We leren omgaan met onze grenzen en deze grenzen te verkennen. Dit in alle rust en met volle aandacht. Wees altijd aandachtig wanneer je in en uit een houding komt. Dat is minstens zo belangrijk als de houding zelf.
Hatha yoga

Afsluiting

We sluiten de les af door bewust te voelen naar alles wat we hebben gedaan. We vergroten zo ons bewustzijn van lichaam en geest. Dan maken we weer verbinding met de buitenwereld en kunnen we onze dagelijkse bezigheden weer oppakken.
Hatha yoga

Meditatie

Volgens de Himalaya Yoga Traditie kun je meditatie pas starten als je alle voorgaande stappen hebt doorlopen. Meditatie is het leren waarnemen van het hier en nu. Het is dus niet het wegdrukken van gedachtes, gevoelens of emoties maar ze juist accepteren. Door meditatie te oefenen kun je je wirwar aan gedachtes steeds beter loslaten. Gaandeweg leer je ze voorbij te laten drijven als wolken in plaats van er op in te gaan. Er zijn verschillende manieren om te mediteren. Door concentratie binnen of buiten ons lichaam proberen we de “stilte” te ervaren.