InformatiePrijzen


Reguliere lessen
Hatha yoga lessen van 5 kwartier:
betaling in 1 termijn voor 40 lessen €350,-
betaling in 2 termijnen €180,-
betaling in 4 termijnen €92,50

zachte yoga en stoelyoga lessen van 1uur:
betaling in 1 termijn voor 40 lessen €320,-
betaling in 2 termijnen €165,-
betaling in 4 termijnen €85,-

Een eerste proefles is gratis als je besluit je aan te melden. Voor €17,50 kun je in 3 lessen uit proberen of yoga iets voor je is.
Om de voordelen van yoga ten volle te kunnen ervaren is het van belang dat je regelmatig yoga beoefent en hier tijd voor vrij maakt.
Ingeval van werk of andere omstandigheden kun je ook losse lessen volgen. Deze kosten €12,50/les. Houd er rekening mee dat in dit geval er geen plekje voor je vrijgehouden kan worden. Vaste leden genieten voorrang op de plekken in les.

Voorwaarden en betaling
- Betaling contant of per overboeking in de weken: 31, 45, 5 en 16
- Vakanties en vrije dagen komen zoveel mogelijk overeen met het reguliere basis onderwijs.
- Echter om iedere groep 40 lessen aan te bieden wordt hier een enkele keer van afgeweken. Check daarvoor het jaarrooster.
- Tussentijds instromen is altijd mogelijk.
- Je betaald contant of per bank onder vermelding van je naam, achternaam, lesdag en tijdstip op rekeningnummer NL06RABO0310649625 t.n.v. K.M. Vrijman.
- Het is niet mogelijk om je lidmaatschap of betaling tijdelijk stop te zetten tijdens vakanties.
- Opzeggen kan. Je laat me uiterlijk 4 weken voor het einde van een termijn iets weten. Annuleer je later dan betaal je me nog €25,- onkostenvergoeding. ik houd namelijk je plekje vrij.
- Je kunt gemiste lessen per kalenderjaar inhalen zolang er plek is in de groepen. Dit betekent wel dat je je vooraf tijdig voor een les afmeldt. Zo kan ik goed inschatten of er plek is in een les.
- Bij langdurige ziekte, meer dan 4 weken, kijken we samen naar een oplossing.
- Onder bijzondere omstandigheden kan een les komen te vervallen. Het kan dan zijn dat er vervanging voor de les komt.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor deelname aan de lessen. Ik ga ervan uit dat je mij vóór de les meldt als je voor mij nog “onbekende” klachten of beperkingen hebt. Dan kan ik daar rekening mee houden en samen met jou kijken naar mogelijke alternatieven tijdens de les.
- Vraag een rekening als je de kosten wil declareren bij je verzekeraar of werkgever.

* lessen zwangerschapsyoga
Deze cursus bestaat uit een reeks van 12 lessen. Deze kosten €110,- als je in een keer betaald. Je kunt ook het aantal lessen per maand betalen á €10,-/les.
Je betaald per bank of contant, vooraf aan de eerste les van de maand, het aantal lessen dat in die maand wordt gegeven. Stap je later in met het volgen van de lessen dan betaal je €10,- maal het resterende aantal lessen van die maand. Vanaf 35 weken zwangerschap betaal je contant per les. Gemiste lessen kun je niet inhalen. Bij bijzonderheden in je zwangerschap of als je eerder bevalt wordt het teveel betaalde bedrag terugbetaald. Veel zorgverzekeraars vergoeden, een deel van, de kosten.


Logo

De naam Vrijman die ik bij mijn geboorte heb meegekregen straalt keuze-vrijheid uit. De keuze en vrijheid die je als mens hebt om je eigen pad te gaan. In de stilte, als vrij-man te ontdekken wie je werkelijk bent. Zo is de naam vrijman yoga geboren.
Het logo voor mijn praktijk bevat 3 symbolen. De druppel staat symbool voor ons mensen. Wij zijn onderdeel van het "allesomvattende" en het "allesomvattende" is ook onderdeel van ons. Zoals een druppel in de oceaan. Het hart staat symbool voor de liefde voor jezelf en je omgeving. Je hart durven te laten stromen en je over durven te geven aan de stroom van het leven. De lemniscaat, de platliggende acht, staat symbool voor de oneindigheid. De cyclus van het leven, het komen en gaan.


Elementen van een hatha yogales

Eerste inkeer

Elke les start liggend op moeder aarde. We trekken onze zintuigen naar binnen en worden stil. We volgen onze adem en worden ons bewust van hoe het op dít moment met ons gaat. Zo proberen we een eerste ontspanning in het zenuwstelsel te bereiken. Dit is van belang om je batterij weer op te kunnen laden en je lichaam de kans te gunnen te herstellen.

Kriya’s

Daarna doen we dynamische oefeningen om ons lichaam te versterken en te versoepelen. Dan kan de levensenergie weer vrijelijk en zonder blokkades stromen in ons lichaam. Het plaatsen van de ademhaling en aandacht hierbij maakt ons steeds meer bewust van hoe we ons voelen op dat moment. We verdiepen zo de uitwerking op ons lichaam en geest.

Ontspanning

Liggend op de aarde reizen we met onze aandacht door ons lichaam. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geleide meditatie of mindfulness, al dan niet onder begeleiding van muziek of klank.

Pranayama

Met ademhalingsoefeningen zullen we technieken aanleren om de voordelen van pranayama te ervaren en toe te kunnen passen in ons dagelijks bestaan. De adem is de natuurlijke drager van onze levensenergie, ook wel prana genaamd. Ze verbind ons met onze bron. Bedenk hoe weinig bewust contact we hier nog maar mee maken in ons dagelijks leven. Hier is werk aan de winkel. Werken met prana kan emoties los maken. Realiseer je wat de waarde kan zijn hier elke dag een paar minuten aandacht aan te besteden.

Asana’s

Pas dan is ons lichaam en ons mentaal voldoende voorbereid om te starten met Asana's. Dit zijn houdingen die een positieve uitwerkingen op ons hebben: we verbeteren onze houding, versterken onze spieren, uithoudingsvermogen en flexibiliteit op zowel fysiek als mentaal vlak. We leren omgaan met onze grenzen en deze grenzen te verkennen. Dit in alle rust en met volle aandacht. Wees altijd aandachtig wanneer je in en uit een houding komt. Dat is minstens zo belangrijk als de houding zelf.

Afsluiting

We sluiten de les af door bewust te voelen naar alles wat we hebben gedaan. We vergroten zo ons bewustzijn van lichaam en geest. Dan maken we weer verbinding met de buitenwereld en kunnen we onze dagelijkse bezigheden weer oppakken.

Meditatie

Volgens de Himalaya Yoga Traditie kun je meditatie pas starten als je alle voorgaande stappen hebt doorlopen. Meditatie is het leren waarnemen van het hier en nu. Het is dus niet het wegdrukken van gedachtes, gevoelens of emoties maar ze juist accepeteren. Door meditatie te oefenen kun je je wirwar aan gedachtes steed beter loslaten. Gaandeweg leer je ze voorbij laten drijven als wolken in plaats van er op in te gaan. Er zijn verschillende manieren om te mediteren. Door concentratie binnen of buiten ons lichaam proberen we de “stilte” te ervaren.